12 Juni 2009

Plataran Sekolah

Bangunan kang anengadah ing langit
Amujudake...
Semangat ing jero ati iki
Bungah lan susah anggonku analesek
Dalan kang lunyu

Syukurku marang Gusti Kang Maha KGuasa
Yen to wektu iki
Aku isih golekj kaweruh
Ngudi kautaman urip

Sekolahku...
Guruku...
Atur panuwunku tanpo pepindan
Kang ngentas murid- murid
Budi pekerti kang luhur
Marang guruku
Kang amar sudi murid- murid
Budi pekerti luhur


Dening Siti Nur Hidayah VIII-B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan beri komentar kamu mengenai apa yang aku tulis di atas. Tapi tolong jaga kesopanan ya,